La targeta de felicitació / La carte de voeux

Per desitjar el NOU ANY, els alumnes de 6a bi-plurilingüe han creat unes targetes molt especials! / Pour souhaiter la bonne année, les élèves de 6ème biplurilingue ont créé des cartes très spéciales!

Mireu, què tenen de particular? / Regardez, qu'ont-elles de particulier?

Heu trobat? No? Mireu aquesta altra: / Vous n'avez toujours pas trouvé? Regardez celle-ci:

Ara sí! Hi ha felicitacions en 4 llengües! / Ah oui! Il y a 4 langues différentes!

En català es diu: 

ET DESITGI UN BON ANY NOU ! 

En anglès es diu:

I WISH YOU A HAPPY NEW YEAR !

En alemany es diu:

ICH WÜNSCHE DIR EIN GUTES NEUES JAHR !

En espanyol es diu:

¡ TE DESEO UN FELIZ AÑO NUEVO !

 

Vet aquí les cartes més boniques: